top of page
6s.GIF

מפגשים מקוונים

הורים לידי קש"ר מדברים

אנשי מקצוע רבים מציעים תמיכה וטיפול לילדים עם הפרעות קשב שונות ורובם גם להוריהם. מבלי חלילה לזלזל באנשי המקצוע, אני בטוחה שרובם ככולם מצויינים, אני חושבת שלעיתים שיח בין הורים לילדי קשר, יכול בהחלט לעזור, בעיקר כי השיח מתנהל בגובה עיניים, מתוך נסיון אישי (ולעיתים הרבה כאב ותסכול) ולא ממעמד של איש מקצוע שמלמד הורה או ילד או את שניהם.

לאחר הוצאת הספר הראשון שלי לאור, נחשפתי להרבה קבוצות פייסבוק, הורים, אנשי מקצוע ומטפלים שונים, העוסקים כולם בעולם הפרעות הקשר והריכוז - על גוניו השונים.

ככל שאני נחשפת יותר לעולם הזה ולא רק מתוך הנסיון שלי, אלא מתוך נסיון הקולקטיב, מתחזקת יותר ויותר הרגשתי, שלמרות כל התמיכה והידע המאוד מתקדם שיש בארץ, בכל זאת, חסרה תמיכה מסויימת להורים עצמם.

מתוך ההבנה הזו, החלטתי להתחיל מסורת חדשה של שיחות אוליין קבועות, שיאפשרו לנו, הורים לילדי קש"ר, לחלוק תובנות ולעיתים, פשוט לשחרר קצת קיטור.

באם את/אתה מעוניינים להצטרף לשיחות האלו, ניתן להצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלנו, דרכה נשלח עדכונים.

bottom of page